Renovera fönster? Se upp med hörnbeslagen

Introduktion till Fönsterrenovering

Att bevara gamla fönster i äldre hus är inte bara en fråga om underhåll, det är också ett sätt att bevara en bit av husets byggnadsstil. Dessa gamla fönster är noggrant utformade för att passa in i husets stil och tidsepok, vilket gör dem till en ovärderlig del i äldre hus stil och tidsepok.

Bevara Gamla Fönster: Vikten av Hörnbeslag

Därför har återställning och bevarande av fönster i dessa byggnader en hög prioritet. Denna artikel, som är en del av vår artikelserie om fönsterrenovering, sätter vi fokus på en kritisk men ofta förbisedd del i fönster i äldre hus: hörnbeslagen, eller hörnjärnen som det egentligen heter. Dessa är avgörande för att öka stabiliteten i fönsterbågarna och är särskilt vanliga i äldre hus.

Rost på hörnjärn: Rostens påverkan på äldre fönster

Med tiden börjar dessa hörnbeslag att rosta, rosten bryter ner cellulosan i träet och förstör dina fönsterbågar över tid. Vilket kan leda till omfattande och dyra reparationer.

Vanliga Misstag vid Underhåll av Hörnjärn

När hörnjärnen börjar rosta är den vanligaste underhållsinsatsen skrapa, och stålborsta för att sedan måla. Detta är ett stort misstag om du har välvda hörnjärn vilket är vanligt förekommande på gamla fönster. Välvda hörnjärn har en ihålighet på insidan där kondens bildas. Denna kondens bidrar till att hörnjärnen rostar. Rostangrepp är svåra att åtgärda; den enda riktigt effektiva metoden är att sandblästra hörnjärnen.

Sandblästring: En Effektiv Lösning för Rostiga Hörnbeslag

Detta är dock en omständig procedur och kostsam eftersom hörnbeslagen måste lämnas till ett sandblästringsföretag.

Ekonomiska Alternativ: Ersättning av Gamla Hörnbeslag

Ett bättre och mer ekonomiskt alternativ är att ersätta beslagen mot nya beslag. I dag finns det mängder av tillverkade hörnbeslag i olika stilar för att passa till äldre fönster till en ringa kostnad.

Så byter du rostiga hörnbeslag steg för steg

Lyft ner fönstret.
Lägg fönstret på ett par arbetsbockar eller ett bord och se till att fönstret ligger stadigt.
Skruva loss hörnbeslagen.
Skrapa bort all färg som sitter bakom hörnbeslaget till en trären ytan.
Grundolja, grundmåla och måla sedan två gånger med täckfärg.
Låt färgen torka enligt tillverkarens rekommendationer
Fyll hörnbeslagens insida med fönsterkitt.
Skruva tillbaka hörnbeslagen se till att använda spårskruv.
Om du har en liten springa mellan hörnjärnen och fönsterbågen fyll igen springan med
fönsterkitt.
Grundmåla sedan hörnbeslagen
Färdigstryk sedan hörnbeslagen två gånger med täckfärg.