Renovera gamla fönster

Renoverar gammalt fönster

Att renovera gamla fönster kräver yrkesskicklighet och ett kunnande om val av material och
hur man på bästa sätt återställer det gamla fönstret. På dinbyggare.se hittar du en bra artikel som visar dig hur man man renoverar fönster:
http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5025

Specialister på fönsterrenovering om du inte vill utföra arbetet själv hittar du på:
http://www.fonsterrenoveringstockholm.se/