Gamla fönster

Gamla fönster på trähus
Gamla fönster med kärnfuru

Gamla fönster är oftast av väldigt bra kvalitet eftersom man förr i tiden använde sk. kärnfura till fönster eller som många säger idag kärnfuru. Kärnfuru är den finaste delen av trädet.

Innan den industriella stordriften tog över produktionen av byggvirke användes sk. kärnfuru eller kärnvirke till dom delar på ett hus som var särskilt utsatta för väder och vind. Kärnvirket togs från gamla tallar som hade fått växa långsamt. Kärnvirket var den innersta delen av stammen på tallen vars innersta celler fylldes med kåda och harts. Kärnvirket blir därför inte bara hårt och hållbart, utan får en exceptionellt bra motståndskraft mot vatten och angrepp av svamp och skadedjur.

Förr barkade man trädet på rot några år innan avverkningen för att få extra mycket kåda i virket, på så sätt kunde man på naturlig sätt göra virket extra kådrikt.

Gamla fönster av kärnfuru är därför extremt hållbara och idag så kastar man ut gamla fina fönster helt i onödan för att kunskapen om att gamla fönster inte går att renovera och åtgärda så att dom blir i bra skick igen.

 Egenskaper för gamla fönster med kärnvirke

  • Kärnvirke är väldigt formstabilt dvs. träet rör sig väldigt lite, därför passade det bra för fönster
  • Väldigt tåligt mot vatten och fukt
  • Kärnvirke är motståndskraftigt mot träförstörande svampar och insekter 
  • Kärnvirke i gamla fönster är väldigt hårt 
  • Fibrerna ligger väldigt tät vilket gör att träet har hög hållfasthet mot mekanisk nötning 
  • Fibrerna ligger väldigt tät vilket gör att kärnvirket har hög hållfasthet mot bestående intryck 
  • Kärnvirke avger inga giftiga ämnen 
  • Kärnvirke kan bearbetas limmas och ytbehandlas som vanligt virke